Media

 • For interviews with speakers or questions on the conference, please contact Erik Kristow, +46 705 55 08 24, erik@wisdomstockholm.com

  Wisdom Stockholm 2015 in Swedish media

  dagensanalys.se – Eventet Wisdom Stockholm blandar framstående teknikföretag med spirituella ledare i ett event som vill göra skillnad

  di.se – Northzonegrundare leder jakt på visdom

  di.se – Medveten klokskap ska lyfta svenskar

  breakit.se – Gopi Kallayil har gjort yoga till ett beroende på Googles högkvarter

  chef.se – Konferens för ett hållbart och välmående ledarskap


  Press release (Swedish press release further down)

  Business executives meet spiritual leaders in Stockholm 

  Wisdom Stockholm is a brand new conference (October 6-7) where business people and politicians meet spiritual leaders to address the great challenges of our age. 

  Speakers from Asia, Africa, US and Europe will share scientific results on well-being, meditation and mindfulness and how countries, companies and organizations work with these in actual projects. The conference, which also hosts a closed meeting for business executives and entrepreneurs, seeks to initiate networking, develop ideas and plan concrete actions and initiatives. 

  The speakers come from sectors including business, education, politics and lifestyle. They will cover a range of subjects, from intuition to emerging technologies and neuroscience. And also mastering the art of happiness! To name just a few, participants include: Nipun Mehta, Founder of ServiceSpace, Gopi Kallayil, Chief Evangelist at Google, film director Kay Pollak, Professor Stefan Einhorn, and comedian Ruby Wax. 

  See full list at http://wisdomstockholm.com 

  The two-day conference is inspired and blessed by Wisdom 2.0 (http://www.wisdom2summit.com), an annual conference in San Francisco where tech companies like Google, Microsoft, Facebook, Twitter, eBay, PayPal, and Cisco pioneer a new type of dialogue with international research teams, spiritual leaders and masters of mindfulness. 

  The aim of Wisdom Stockholm is to serve as a platform for sharing projects, presenting ideas and experiencing inspiring moments to change society into a world everyone wants to live in. 

  The conference will be held at the historic Oscarsteatern Theater in Stockholm.  

  Media contact
  Erik Kristow
   
  +46 705 55 08 24 
  erik@wisdomstockholm.com
   

   

  Pressmeddelande 

  Entreprenörer möter spirituella ledare i Stockholm  

  Wisdom Stockholm är en helt ny konferens (6–7 oktober) där näringsliv och politiker möter spirituella ledare för att diskutera vår tids utmaningar. 

  Talare från Asien, Afrika, USA och Europa kommer att presentera vetenskapliga resultat rörande välmående, meditation och mindfulness och visa hur länder, företag och organisationer arbetar med detta i faktiska genomförda projekt. Konferensen, som också står som värd för ett slutet möte för chefer och entreprenörer, hoppas att få igång nätverkande, utveckla idéer och planera konkreta initiativ och åtgärder. 

  Talarna kommer från olika sektorer: näringsliv, utbildning, politik och livsstil. De kommer att behandla olika ämnen, från intuition till ny teknik och neurovetenskap. Men också hur man behärskar lyckans konst! Några exempel: Nipun Mehta, grundare av ServiceSpace; Gopi Kallayil, chief evangelist på Google; regissören Kay Pollak, professor Stefan Einhorn och komikern Ruby Wax.”

  Hela listan: http://wisdomstockholm.com 

  Tvådagarskonferensen är inspirerad av Wisdom 2.0 (http://www.wisdom2summit.com), den årliga konferensen i San Francisco där teknikföretag som Google, Microsoft, Facebook, Twitter, eBay, PayPal, Microsoft, och Cisco går i bräschen för en ny typ av samtal med internationella forskargrupper, spirituella ledare och lärare i mindfulness.  

  Målet med Wisdom Stockholm är att fungera som en plattform för att dela projekt, presentera idéer och uppleva inspirerande ögonblick för att förändra samhället till en värld som vi alla vill leva i.  

  Konferensen äger rum på anrika Oscarsteatern i Stockholm.  

  Pressansvarig: 
  Erik Kristow 
  +46 705 55 08 24 
  erik@wisdomstockholm.com